Selecteer uw geboortedatum
Check

Disclaimer: De berekeningen zijn gebaseerd op de nu bekende gegevens uit het principe-akkoord. De AOW-leeftijd vanaf 2025 is gebaseerd op geprognosticeerde levensverwachtingen. Hierbij wordt de stijging van de levensverwachting aangehouden die door het CBS wordt voorspeld. De aangegeven AOW-leeftijd vanaf 2025 is dus een verwachting. Vijf jaar voordat men met AOW gaat, wordt de AOW-leeftijd vastgelegd. Dan is pas zeker wanneer de AOW wordt uitgekeerd.